آیا باید دندانهای عقل خود را بکشم؟

به طور طبیعی دندانهای عقل نقش اندکی در جویدن دارند و آخرین دندانهایی هستند که رویش می یابند.

وضعیت دندانهای عقل را می توان به سه دسته کلی تقسیم نمود:

الف) دندانهای کاملا روئیده: در این موارد مانند دندانهای دیگر است ونیازی به کشیدن وجود ندارد مگر اینکه دچار مشکل شود.
ب) هنگامی که دندان نیمه روئیده است یعنی بخش کوچکی از آن از لثه بیرون آمده باشد اما دندان رویش کامل نکرده است. در این حالت توصیه اکید کشیدن دندان می باشد تا از ایجاد مشکل در بافت های اطراف و اسیب به دندان مجاور جلوگیری کند.
ج) دندان کاملا نهفته است. در این حالت نیز توصیه می شود هر چه سریعتر دندان طی عمل جراحی خارج شود زیرا می تواند مشکلات متعددی را برای بیمار ایجاد نماید.

البته بسته به صلاح دید دندانپزشک موارد محدودی نیز وجود دارد که دندان به حال خود رها می شود.