زمان مناسب برای شروع درمان ارتودنسی کودکان

ارتودنسی کودکان ، در صورتی که کودک دچار مشکلات فکی باشد توصیه می شود قبل از بلوغ و جهش رشدی درمانهای مناسب ارتودنسی را شروع کنیم برای دختران نه سالگی و برای پسران 11 تا 13 سالگی مناسب است.
اما در صورتی که مشکل دندانی باشد در هر سنی درمان ارتودنسی به صلاح دید دندانپزشک قابل انجام است.