حساسیت دندان چیست ؟

حساسیت دندان ، گاه به دنبال مصرف مواد ترش یا شیرین یا به دنبال مسواک زدن و… برخی از دندان ها دچار درد تیز ناخوشایندی می شوند.
در صورتی که دندانها دچار پوسیدگی نباشند به این وضعیت حساسیت دندانی می گویند.
راه های درمانی مختلفی وجود دارد در برخی از موارد استفاده از خمیر دندانهای ضد حساسیت به مدت چند هفته می تواند مشکل را حل کند در موارد پیشرفته تر استفاده از لیزر و یا جراحی پوشش ریشه کمک کننده است.