لیست قیمت ایمپلنت

ایمپلنت فرانسوی M.I.B

پایه ایمپلنت فرانسوی

قیمت پایه ایمپلنت

2،500،000 تومان

ایمپلنت فرانسوی M.I.B

روکش ایمپلنت فرانسوی

قیمت روکش ایمپلنت

1،800،000 تومان
مجموع 4،300،000 تومان

اطلاعات بیشتر

تماس

021-22895865

ایمپلنت آمریکایی Zimmer

پایه ایمپلنت آمریکایی

قیمت پایه ایمپلنت

3،200،000 تومان

ایمپلنت آمریکایی Zimmer

روکش ایمپلنت آمریکایی

قیمت روکش ایمپلنت

2،800،000 تومان
مجموع 6،000،000 تومان

اطلاعات بیشتر

تماس

021-22895865

ایمپلنت سویسی ITI

پایه ایمپلنت سویسی

قیمت پایه ایمپلنت

3،500،000 تومان

ایمپلنت سویسی ITI

روکش ایمپلنت سویسی

قیمت روکش ایمپلنت

2،800،000 تومان
مجموع 6،300،000 تومان

اطلاعات بیشتر

تماس

021-22895865

  • قیمت روکش زیرکونیوم 300،000 تومان به قیمت روکش ایمپلنت اضافه میگردد.
  • روکش موقت فوری برای ایمپلنت 800،000 تومان
  • کلیه قیمت های ایمپلنت به تومان می باشد.