لیست قیمت جراحی های پیشرفته پیوند استخوان

جراحی پیشرفته پیوند استخوان

سینوس لیفت با احتساب پودر استخوان و ممبران – sinus lift (open)

قیمت جراحی پیوند استخوان

3،000،000 تومان

اطلاعات بیشتر

تماس

021-22895865

جراحی پیشرفته پیوند استخوان

ریچ اسپیلت و پیوند استخوان

قیمت جراحی پیوند استخوان

2،000،000 تومان

اطلاعات بیشتر

تماس

021-22895865

جراحی پیشرفته پیوند استخوان

پیوند استخوان – پیوند استخوان و ممبران

قیمت جراحی پیوند استخوان

1،200،000 تومان

اطلاعات بیشتر

تماس

021-22895865

جراحی پیشرفته پیوند استخوان

سینوس لیفت نوع بسته (closed sinus lift)

قیمت جراحی پیوند استخوان

800،000 تومان

اطلاعات بیشتر

تماس

021-22895865