ایمپلنت در دو فک

ایمپلنت در دو فک

ایمپلنت ها را می توان برای جایگزینی دندان های فک بالا و پایین استفاده نمود.در صورتی که شما در دو فک دندان نداشته باشید می توانید آنهارا با ایمپلنت جایگزین نمایید.ایمپلنت های جایگذاری شده در دو فک ،تقریبا همانند دندان طبیعی قدرت جویدن دارند.البته بدیهی است میزان سایش روکش سرامیکی نسبت به دندان طبیعی متفاوت است.به همین دلیل و برای جلوگیری از آسیب های وارده به ایمپلنت واز دست دادن آن، مراجعات منظم دوره ای به دندان پزشک ضروری است.