من پوکی استخوان { استئوپروز } دارم.میتوانم درمان ایمپلنت انجام دهم؟

استئوپروز

بله،استفاده از ایمپلنت های دندانی وفکی برای افرادی که دچار استئوپروز هستند منع مصرف ندارد. مطالعات متعددی،موفقیت ایمپلنت درافراد مبتلا به استئوپروز رادر مقایسه با افراد سالم بررسی کرده اند وهیچ اختلافی دیده نشده است.هرچند استفاده از بیس فسفونات برای مبتلایان به استئوپروز باید در طراحی درمان ایمپلنت مورد توجه قرار گیرد.