استفاده از ایمپلنت دندانی به حفظ دیگر دندان هایم نیز کمک میکند؟

استفاده از ایمپلنت دندانی

کشیدن و از دست رفتن یک دندان باعث تغییراتی در موقعیت دندان های مجاورو یا حتی  دندان های مقابل خواهد شد. حتی باعث میشود دندان مقابل ار حفره خود آرام آرام خارج شده و به سمت ناحیه بی دندان فک مقابل خود حرکت کند.بطور کلی دندان های ما حرکت های کمی دارند که در تعامل با یکدیگر می باشند،در واقع دندان های مجاور و مقابل مانع حرکت آنها میشود.از دست رفتن  و کشیدن دندان این تعادل رابه هم میزند.

حرکت کردن و کج شدن دندان علاوه بربهم خوردن نظم دندان ها شرایط بافت لثه اطراف و نمای آن را تغییر میدهدو این تغییرات استعداد ابتلا به بیماری های پریودنتال {لثه ای}را افزایش میدهند.این عدم تعادل عاملی است برای تجمع میکروب ها و تشکیل پلاک میکروبی ، پوسیدگی و التهاب،جابجایی و حرکت دندان،که علاوه براینکه برزیبایی صورت وترتیب دندان ها موثر است باعث  تغییر نیروهای ناشی از جویدن برروی دندان ها میشود.جایگزینی دندان های از دست رفته با ایمپلنت خواهد بود و به حفظ دندان های موجود کمک خواهد کرد.

استفاده از ایمپلنت دندانی