اعمال ممنوع در مطب های پزشکی و دندانپزشکی

اعمال ممنوع در مطب های پزشکی و دندانپزشکی

1) کلیه اعمالی که با بیهوشی عمومی توأم باشد و راشی آنستزی داشته باشد.

۲) اعمالی که برای اجرای آن بازکردن حفره شکمی الزامی است. (از انواع فتق ها)

۳) اعمال جراحی روی استخوانهای بزرگ و طویل بدن

۴) اعمال جراحی قفسه صدری ، کاتتریسم قلب و عروق

۵) اعمال روی عضلات ، اوتار ، اعصاب و عروق مگر در موارد اورژانس

۶) اعمال جراحی داخلی دستگاههای تناسلی زن و مرد و مجاری ادراری آنها ، گذراندن فورسیس و زایمان های طبیعی و غیرطبیعی

V) کلیه اعمال جراحی روی ستون فقرات ، مغز و نخاع داخل جمجمه

۸) اعمال جراحی وسیع استخوانهای فک و صورت و داخل دهات و حلق (از جمله شکاف سقف دهان و لب شکری ، لوزتین و آدنوئید )

۹) بیوپسی بافتهای داخل مری ، نای ، برونش ها ، روده ها ، مثانه ، کبد و طحال

۱۰) عمل کاتاراکت ، گلوکوم ، پارگی شبکیه ، تومورهای حفره حدقه چشم ، استرابیسم چشم

۱۱) عملیات وسیع گوش میانی و داخلی از قبیل تمپانوبلاستی و غیره

۱۲) عمل جراحی استنوسنتز در شکستگی های فکین

۱۳) بیرون آوردن کیست و تومورهای عمیق استخوانی فکین

۱۴) رزکسیون فک

۱۵) رزکسیون کندیل فک

۱۶) رزکسیون زبان

۱۷) عمل جراحی باز در آرچ زیگما

۱۸) بریدن و برداشتن غده بزاقی

۱۹) جاانداختن دررفتگی قدیمی مفصل گیجگاهی فکی

۲۰) عمل جراحی روی عصب دندانی تحتانی

۲۱) بیرون آوردن ریشه قدیمی و جسم خارجی از سینوس که مستلزم جراحی سینوس است.

اعمال ممنوع در مطب های پزشکی و دندانپزشکی