اطرافیانم متوجه ایمپلنت های دندانی من خواهند شد؟

اطرافیانم متوجه ایمپلنت های دندانی من خواهند شد؟

درصورت قراردهی درست ایمپلنت وروکش مناسب روی آن،ظاهری کاملا طبیعی وزیبا همانند یک دندان طبیعی به وجود خواهد آمد. چرا که روکش قرار گرفته برروی ایمپلنت نمای یک دندان طبیعی را خواهد داشت وهیچ کس حتی نزدیکان شما نیز متوجه آن نخواهد شد.