ایمپلنت های غیر فلزی {METAL-FREE} چیست؟

ایمپلنت های غیر فلزی از جنس فلز نمی باشند همانند ایمپلنت های سرامیکی ویا پلیمری.از مزایای این نوع ایمپلنت میتوان به رنگ سفید سرامیک در مقایسه با رنگ خاکستری ونمای فلزی ایمپلنت های تیتانیومی اشاره نمود.مقایسه با رنگ خاکستری ونمای فلزی ایمپلنت های تیتانیومی اشاره نمود.اگر حساسیت به تیتانیوم بسیار نادر است ولی ایمپلنت های غیر فلزی برای کسانی که به فلز تیتانیوم حساسیت دارند گزینه بسیار مناسبی است.