من دیابتیک هستم { بیماری قند دارم}.آیا میتوانم درمان ایمپلنت انجام دهم؟

بیماری قند

بله هیچ منع کاربردایمپلنت برای افراد دیابتی وجودندارد.بدیهی است که دیابت باید پیش از قرار دهی ایمپلنت کنترل شده باشد.بعلاوه دندان پزشک برای جلوگیری از خطر عفونت ناحیه پس از درمان ایمپلنت برای شما آنتی بیوتیک تجویز میکند.گاهی اوقات دندان پزشک باتوجه به شرایط شما دوره ترمیم ایمپلنت را طولانی تر میکند.یعنی بین زمانی که ایمپلنت در استخوان قرار میگیرد تا زمانی که روکش روی ایمپلنت نصب شود فاصله بیشترمی افتد.