سیگار کشیدن بر تخریب و تحلیل استخوان اطراف ایمپلنت

تحلیل استخوان اطراف ایمپلنت

سیگار کشیدن خطر ابتلا به التهاب و تخریب و تحلیل استخوان اطراف ایمپلنت را افزایش میدهد.ترک سیگار یک گام بسیار مهم و حساس دردستیابی به سلامت کلی بدن،سلامت دهانن و دندان و کاهش تخریب و تحلیل استخوان اطراف ایمپلنت و دندان های طبیعی می باشد.