آیا درمان ایمپلنت را می توان پیش از تکمیل درمان دندان ها دیگر آغاز نمود؟

تکمیل درمان دندان ها

کاشت ایمپلنت باید در دهان عاری از عفونت و با حداقل بار میکروبی صورت گیرد.در غیر این صورت، امکان آلودگی ایمپلنت و از دست رفتن آن وجود دارد . بنابر این جرم گیری ، درمان های مربوط به بیماری لثه، کشیدن دندان های غیر قابل نگهداری، عصب کشی،پر کردگی ها و … باید پیش از آغاز جراحی کاشت ایمپلنت انجام گیرد.