خطرات مراحل جراحی ایمپلنت

خطرات مراحل جراحی ایمپلنت

همانند تمامی روندهای درمانی، برای هر درمانی خطرهایی هرچنداندک وجوددارد که به عوامل مختلف از جمله ناحیه مورد جراحی و نوع  درمان ایمپلنت  وابسته  می باشد . تقریبا در همه افراد،مشکلات، قابل پیش بینی و در صورت وقوع قابل کنترل است. این مشکلات شامل کمبودی،تورم،خونریزی،درد و ناراحتی و… می باشد.مشکلات وسیع تر بسیار اندکو نادر میباشد.