چه درمانگری با چه تخصصی میتواند درمان ایمپلنت را انجام دهد؟

درمان ایمپلنت تخصصی :

در ابتدای معرفی ایمپلنت،یک تیم درمانی شامل جراح و متخصص پروتز برای تکمیل درمان باهم همکاری میکردند.امروزه درمان های ساده شامل کاشت یک یا چند ایمپلنت توسط یک درمانگر،و درمان های پیچیده مانند بازسازی کل فک بی دندان وجراحی های باسازی استخوان را جراحان لثه،جراحان فک وصورت،متخصصان پروتز انجام میدهند.حقیقت آن است که تخصص و تجربه به همراه مهارت بالینی و دانش فنی تاکیدی ایست که باید در یک درمانگر یاشد تا بتواند حداکثر امکانات درمانی را برای بیماران خود فراهم آورد.