دوره ترمیم درمان ایمپلنت چه مدت طول میکشد؟

دوره ترمیم درمان ایمپلنت

معمولا پیش از تحویل و قرار دادن رستوریشن و پروتز روی ایمپلنت به یک دوره زمانی دوتا چهارماهه برای ترمیم استخوان و بافت اطراف ایمپلنت نیاز است. اگر چه درروش مختلف و خصوصا در مواردی که بی دندانی در ناحیه زیبایی باشد،میتوان در همان جلسه  جراحی،روکش و رستوریشن موقت برروی ایمپلنت قرار داد.