من سن بالا یی دارم.میتوانم درمان ایمپلنت انجام دهم؟

سن بالا

بله،افراد بالای 80 سال هم میتوانند از ایمپلنت دندانی استفاده کنند.موفقیت درمان ایمپلنت افراد سالمند نیز همانند دیگر افراد است.در صورتی که شما منعی برای تجویزایمپلنت های دندانی نداشته باشید؛سن بالا نمی تواندعاملی برای عدم درمان ایمپلنت دندانی باشد.