پروتز متحرک یا ثابت؟

پروتز متحرک یا ثابت؟

هردوروش متحرک و ثابت برای پروتز های متکی برایمپلنت کاربرد دارد.پروتزهای متحرک متکی به ایمپلنت راحتر تمیز میشوند چرا که میتوانند کاملا از روی ایمپلنت برداشته شوند.این پروتزها ارزان تر هستند ونیاز به تعدادایمپلنت کمتری دارند.درصورتی که میزان از دست رفتن  استخوان،پیشرفته وزیاد باشد،استفاده از پروترهای متحرک متکی برایمپلنت علاوه براینکه به جویدن وصحبت کردن کمک خواهند کرد،برای بازسازی وبرگرداندن نمای طبیعی صورت نیز موثر هستند.همچنین دراین روش از انجام جراحی های پیشرفته جلوگیری میشود.بیشترافراداستفاده از پروتزهای ثابت متکی برایمپلنت را ترجیح میدهند که  شاید بهترین راه حل برای جایگزینی دندان های ازدست رفته  باشد؛هرچند تمیز کردن این پروتزهای ثابت متکی بر ایمپلنت مشکل میباشدوباید با دقت بیشتر انجام شود.