من بدلیل پوکی استخوان از دارو های بیس فسفونات استفاده می کنم.آیا میتوانم درمان ایمپلنت را انجام دهم؟

پوکی استخوان

در بیشتر افراد مصرف بیس فسفونات منعی برای استفاده از ایمپلنت های دندانی نمی باشد. محققان به این جمع بندی رسیدند که نیازی به قطع  داروی بیس فسفونات خوراکی پیش از درمان ایمپلنمت نمی باشد. البته برای افرادی که از بیس فسفونات تزریقی استفاده میکنند نباید جراحی دهان انجام داد.