مشکلات درمان ایمپلنت

مشکلات درمان ایمپلنت

مشکلات متعددی ممکن است رخ  دهد که البته قابل پیشگیری، کنترل ویا درمان خواهد بود.

  • الف}تحلیل استخوان:تحلیل استخوان ممکن است در اطراف ایمپلنت رخ دهد.به همین دلیل مراجعات منظم به دندان پزشک،رعایت بهداشت وکنترل های دقیق میتواند از وقوع آن جلوگیری کند. همچنین در صورتی که تحلیل استخوان پس از درمان در حال گسترش باشد در این جلسات مراجعه و کنترل،درمان میشود.

ب}عفونت:ایجاد عفونت اطراف ایمپلنت معمولا بدلیل عدم رعایت مناسب بهداشت دهان می باشد. برای پیشگیری از عفونت،علاوه بررعایت بهداشت دهان فردی، باجلسات منظم مراجعه به دندان پزشک و انجام جرم گیری های دوره ای میتوان از بروز آن جلوگیری نمود.

 

 

ج}از دست رفتن ایمپلنت:به دلیل مختلف {عفونت و…}،امکان عدم موفقیت ایمپلنت واز دست رفتن آن وجود دارد.گاه استئواینتگریشن ایمپلنت رخ نمی دهد. که در این حالت می توان با یک ایمپلنت جدید درمان را تکرار نمود.

 

د}شکستگی ایمپلنت:به ندرت شکستگی و ترک در بدنه ایمپلنت رخ می دهد {کمتراز یک درصد} این مشکل معمولا در افرادی که نیروی جوندگی زیادی دارند ویا دارای برخی عادات فکی وجوندگی نامناسب {مانند دندان قروچه}هستندو یا مواد غذایی بسیار سخت رابادندان خود میشکنند،ممکن است رخ دهد.

 

ه}مشکلات مربوط به پروتزها و رستوریشن ها {روکشها}:ممکن است سرامیک و چینی روی روکش ها بشکند.شکستگی های کوچک ولب پرشدگی سرامیک و چینی روکش شایع تراست چرا که فشارهای چویدن در دندان تا حدی باوجود الیاف اطراف ریشه دندان هاتحمل ومتعادل می شود؛ولی در ایمپلنت این فشار ها به روکش، ایمپلنت واستخوان اطراف وارد می شود.فشارها به روکش،ایمپلنت و استخوان اطراف وارد میشود. درکمتراز10درصد موارد ممکن است شکستگی روکش، شل شدن پیچ اباتمنت،یا در آمدن روکش ویا شکستگی بریج رخ دهد. این مشکلات معمولا در افرادی دارای دندان قروچه رخ می دهد.

مشکلات درمان ایمپلنت