آیا استفاده فرزندم از شیشه شیر ایرادی دارد؟

شیشه شیر : یکی از شرایط استفاده کودک از شیشه شیر و ادامه استفاده از آن طی شب و خواب است که فرزند شما را مستعد پوسیدگی های شدید دندانی می کند علت این امر آن است که طی خواب ترشح بزاق به حداقل می رسد و میکروب ها فرصت بیشتری برای چسبیدن روی دندانها و فعالیت پوسیدگی زایی خواهند داشت از سوی دیگر شیر دارای مقادیر زیادی قند لاکتوز است که میکروبها از آن به عنوان منبع انرژی استفاده می کنند.