آیا ایمپلنت نیز دچار بیماری می شود؟

آیا ایمپلنت نیز دچار بیماری می شود؟

بله در صورتی که در رعایت بهداشت دهان و دندان سهل انگاری شود ایمپلنت نیز دچار بیماری می شود و احتمال لق شدنش هست بنابراین توصیه های دندانپزشک را جدی بگیرید و هر شش ماه یکبار برای بررسی وضعیت دندان ها و ایمپلنت خود نزد دندانپزشک خود بروید.