آیا با وجود ارتودنسی می توان ورزش کرد؟

آیا با وجود ارتودنسی می توان ورزش کرد؟

بلی، برای همه نوع ورزشی، استفاده از Mouth guard توصیه می شود. البته اکیدا توصیه می شود در صورت امکان ورزشهای رزمی یا ورزشهایی که امکان ضربه به صورت در انها وجود دارد اجتناب شود.