ایا براکت‌های ارتودنسی ناراحت کننده هستند؟

آیا براکت‌های ارتودنسی دردناک و ناراحت کننده هستند؟

خیر، قرار دادن بند و براکت روی دندان‌ها به هیچ عنوان، ناراحت کننده نیست. اولین باری که براکت‌ها روی دندان شما قرار میگیرند و به سیم وصل میشوند، یک تا دو روز، درد بسیار خفیفی خواهید داشت که خود به خود برطرف خواهد شد. یک الی دو هفته نیز زمان لازم است تا لب‌ها و گونه‌های شما به براکت‌هایی‌ که روی دندانهای شما است، عادت کنند.