آیا بیماری لثه قابل درمان است؟

خوشبختانه امروزه بیماری لثه تا حدود زیادی قابل درمان است که شامل طیف وسیعی از روش ها بسته به شدت و وسعت بیماری می باشد.

گاه با رعایت بهداشت صحیح دهان و دندان و جرمگیری ساده می توان سلامت دهان و دندان را به بیمار بازگرداند در حالی که در موارد پیشرفته نیاز به جراحی لثه و استفاده از تکنیک های نوین جهت کنترل بیماری و بازیابی سلامت عمومی بیمار است.

توصیه می شود با مشاهده علائم بیماری سریعا به دندانپزشک مراجعه نمائید زیرا قبل از گسترش بیماری درمان با سهولت بیشتر و هزینه کمتر و موفقیت بالاتری قابل انجام است.