آیا جرمگیری برای دندانهایم ضرر دارد؟

جرمگیری برای دندان _ گاه به دنبال حضور مستمر میکروب ها در دهان بر روی دندان جرم تشکیل می شود. جرم از میکروب ها و سایر موادی که در حفره دهان حضور دارند تشکیل می شود و به روش های معمولی چون مسواک زدن و نخ دندان برداشته نمی شود.

جرم به عنوان پناهگاهی برای میکروب های بیماری زا عمل می کند.

در این موارد دندانپزشک با کمک جرمگیری با دستگاه های خاص سعی می کند تا منبع بیماری زا را از روی دندان ها بردارد و سلامت دهان را حفظ کند. بنابراین جرمگیری یک درمان مفید برای شما به حساب می اید.