آیا جویدن آدامس برای دندانها مفید است؟

 بله. جویدن آدامس چندین مزیت دارد.
با جویدن آدامس ترشح بزاق افزایش می یابد که این خود به تمیز شدن مکانیکی دندانها کمک می کند و از طرفی بزاق حاوی آنزیم های مفید علیه باکتری های دهان است که روی هم رفته می توانند جلوی ایجاد پوسیدگی دندان را بگیرند.
از طرف دیگر خود آدامس هم به تمیز کردن سطوح دندان ها و بیرون آوردن تکه های غذایی کمک می کند.