درمان ارتودنسی به دندان ها آسیب میزند؟

طی درمان ارتودنسی به علت دشواری در تمیز کردن دندانها و افزایش حجم میکروبی دهان

احتمال پوسیدگی افزایش می یابد و ممکن است لکه هایی روی مینای دندان ایجاد شود.

در صورت رعایت دقیق بهداشت دهان و صرف وقت کافی برای مسواک و نخ دندان

پوسیدگی ایجاد نمی شود و سلامت دندان ها کاملاًحفظ خواهد شد.