درمان های ارتودنسی تنها برای زیبایی است؟

درمان های ارتودنسی فقط برای زیبایی نیست بلکه به منظور برقراری رابطه بین دندانی و فکی بهتر انجام می گیرد.
با این درمان ها نه تنها به زیبایی بیشتر دست می یابیم بلکه می توانیم با رعایت بهداشت از پوسیدگی های بیشتر که براثر نامرتبی و روی هم قرارگرفتن برخی از دندان ها یا فاصله بین دندانی جلوگیری کنیم.
درمان ارتودنسی، به جابجایی دندان های کج و نامناسب کمک می کند. مسواک زدن دندان های کج بسیار سخت است و این امر می تواند شما را در معرض خطر پوسیدگی دندان یا بیماری لثه قرار دهد.

رعایت بهداشت دهان و دندان در زمان ارتودنسی به حفاظت از لثه و دندان های شما کمک می کند . همچنین طول درمان را کوتاه تر می کند. درمان ارتودنسی از سایش شدید دندانها جلوگیری به عمل می آورد. تصحیح فکین باعث سلامت مفصل گیجگاهی فکی (TMJ) می شود در بعضی موارد ارتودنسی باعث رفع صدای فک و درد و التهاب مفصل گیجگاهی می شود. قرار گرفتن دندان ها در محل خود و ایجاد روابط فکی صحیح، سبب تکلم بهتر حروف و کلمات توسط بیمار و نهایتا حضور با اعتماد به نفس او در جامعه می شود.