آیا دندانهای مصنوعی نیز نیاز به مسواک زدن دارند؟

دندانهای مصنوعی : بله نگهداری از دندانهای مصنوعی احتیاج به مراقبت های خاصی دارد تا بهداشت دهان صاحبان خود را دچار مشکل ننماید و یکی از این مراقبت ها استفاده از مسواک های مخصوص جهت تمیز نمودن دست دندان است که باید به آرامی و بیرون از دهان با خمیر دندان غیر ساینده به صورت روزانه انجام گیرد.