کاشت ایمپلنت و محدودیت سنی

آیا محدودیت سنی برای کاشت ایمپلنت وجود دارد؟

حداقل سن برای کاشت ایمپلنت زمانی است روند رشد به پایان رسیده باشد و حداکثر سنی برای کاشت دندان وجود ندارد.
این امر بستگی به سلامت جسمی شما، کیفیت و مقاومت استخوان و داروهایی که شما مصرف می کنید دارد.تصمیم گیرنده نهایی در این امر پزشک شما می باشد.