آیا نگهداری دندان شیری کودک الزامی است؟

دندان شیری

بله.
دندانهای شیری نقش مهمی ایفا مینمایند و نباید به عنوان دندانهای موقتی که ارزش نگهداری ندارند به آنها نگاه کنیم.
دندانهای شیری نقش مهمی در زیبایی دارند کودکانی که دندانهای شیری خود را زود از دست می دهند نسبت به کودکان هم سن و سال خود اعتماد به نفس کمتری دارند وکمتر در کارها و بازیهای جمعی شرکت می کنند
به علاوه دندانهای شیری روی صحبت کردن و جویدن اثر بسزایی دارند در حفظ فضای موجود برای رویش دندانهای دائمی تاثیر دارند و درصورتی که زودتر از موعد کشیده شوند دندانهای دائمی فضای کافی برای رویش نخواهند داشت و احتمال نامرتب شدن دندانها نیاز به ارتودنسی در آینده افزایش می یابد.

دندان شیری