از چه مسواکی استفاده کنیم؟

از چه مسواکی استفاده کنیم؟

مسواک در شکل ها واندازه های مختلف و توسط شرکت های مختلف تولید وبه بازار عرضه می گردد.هر مسواک از یک دسته وتعدادی پرز با طول وضخامت متفاوت تشکیل شده است.

بطور کلی هیچ تفاوتی بین کارایی انواع مختلف مسواک ها وجود ندارد ودر صورت استفاده صحیح تمام آنها میتواند مفید باشند

مسواک ها بر اساس ضخامت پرزهای خود به سه دسته تقسیم می شوند: سفت، متوسط ونرم.

توصیه ما استفاده از نوع متوسط و نرم است وتا حد امکان از نوع نرم آن استفاده کنید زیرا احتمال آسیب رسیدن به لثه ،زخمی کردن آن و نیز سایش دندان به مرور زمان به دنبال استفاده از مسواک های سخت بیشتر است.

از چه مسواکی استفاده کنیم؟