بهترین وقت برای مسواک زدن چه ساعتی است؟

بهترین وقت برای مسواک زدن : آخر شب قبل از اینکه به خواب بروید بهترین ساعت برای مسواک زدن است زیرا در طول شب حین خواب فعالیت تخریبی باکتریهای دهان به میزان چشمگیری افزایش می یابد.

وقت مناسب دیگر برای مسواک زدن صبح قبل ازصبحانه است که هم بوی بد دهان را دل پذیر می نماید هم قبل از خوردن مواد غذایی شیرین معمول صبحانه از قبیل آب میوه، چای شیرین، مربا و عسل تعداد باکتری های مقیم دهان را کاهش داده جلوی پوسیده شدن دندان را می گیرد.