تبخال یک بیماری ویروسی است که توسط ویروسی به نام هرپس سیمپلکس ایجاد می شود و موضع درگیر به صورت التهاب و مجموعه تاولهای ریز نمایان می شود. محل شایع آن لب است ولی هر جایی از بدن از جمله لثه، مری، چشم ها نوک انگشتان دست را نیز می تواند درگیر کند.

معمولا یک یا دو روز قبل از بروز تاول ها درد یا مور مور شدن احساس می شود از لمس کردن محل تبخال پرهیز نمائید زیرا قابل انتقال به نقاط دیگر بدن را دارد.
عواملی مانند استرس، قرار گرفتن در معرض نور خورشید و دوره ماهیانه خانم ها ممکن است باعث نمود تبخال شود.
تبخال معمولا خود به خود برطرف می شود ولی در صورتی که علائم بیماری شدید است یا عود مکرر آن وجو داشته باشد مراجعه به پزشک و دندانپزشک مفید خواهد بود.