ترتیب مناسب اعمال بهداشتی دهان کدام است؟

اعمال بهداشتی دهان : در واقع تفاوت چندانی در این مورد وجود ندارد و مهم انجام منظم آن با دقت و به روش مناسب است با این حال توصیه های مبنی بر استفاده از نخ دندان پیش از مسواک زدن وجود دارد و در صورت تمایل در آخر از دهانشویه استفاده می شود.

پس ترتیب مناسب تر به این صورت است: نخ دندان، مسواک، دهانشویه.