خشکی دهان چیست؟

خشکی دهان به حالتی گفته می شود که فرد در دهان خود احساس خشکی مفرط می نماید و در جویدن و بلع دچار مشکل می شود که علل مختلفی دارد و برخی از مهمترین انها عبارتند از:
استفاده از داروهای ضد فشار خون و ضد افسردگی یا داروهای آنتی هیستامین، بیماری های زمینه ای مانند شوگرن، رادیوتراپی سر و گردن.

در حقیقت خشکی یک علامت است نه بیماری به همین خاطر باید بیماری زمینه ای اصلی یا داروی مورد استفاده را برطرف یا تعویض نمود در صورتی که این کار امکان پذیر نباشد برای تسکین احساس نا خوشایند خشکی  راههای زیر توصیه می شود:

استفاده از بزاق مصنوعی
جویدن ادامس/مواد غذایی ترش
داروهای افزایش دهنده جریان بزاق
استفاده مکرر از آب با دمای ولرم در هر ساعت