خط لبخند چیست؟

 

«خط لبخند» یک خط فرضی است که از لبه دندان‌های جلوی فک بالا می‌گذرد

و با لبه فوقانی لب پایین موازی است. اگر این خط به سمت پایین انحنا داشته باشد،

لبخند فرد حالت جوان پیدا می‌کند، ولی اگر صاف باشد، نشان‌دهنده سایش دندان‌ها و بالا رفتن سن است.
در حالت طبیعی، دو دندان پیشین مرکزی بالا باید کمی ‌بلندتر از دندان‌های پیشین کناری باشند تا به صاحب آن، ظاهری جوان ببخشند. این دندان‌ها هم‌ارتفاع دندان‌های نیش هستند.