خونریزی لثه حین کشیدن نخ دندان و مسواک

خونریزی لثه : لثه طبیعی و سالم حین کشیدن نخ دندان و مسواک زدن هرگز دچار خونریزی نمی شود در صورتی که بدنبال این دو کار خونریزی مشاهده نمائید نشانه بیماری لثه می باشد که حتما باید به دندانپزشک مراجعه نمایید و تحت هیچ شرایطی ترک اعمال بهداشتی توصیه نمی شود.