درد پس از عصب کشی

درد پس از عصب کشی : پس از درمان ریشه مناسب گاه باز هم ممکن است دندان در چند هفته نخست درد داشته باشد و این درد طبیعی است و به مرور زمان خود به خود برطرف می شود بنابراین زیاد جای نگرانی نیست.

گاه حتی پس از درمان ریشه بیمار دچار تورم شدید در ناحیه مبتلا و حتی صورت می شود که باز هم جای نگرانی ندارد و طی روزهای آینده برطرف خواهد شد در این مواقع به دندانپزشک خود اطلاع دهید و به وی اعتماد نمائید.