درمان مجدد ریشه به چه معناست؟

درمان مجدد ریشه ، گاه درمان ریشه به دلیل پیچیدگی کانال دندانی و یا حوادثی که حین کار رخ می دهد و بطور کامل موفقیت آمیز نیست.
در این حالت یا هنوز بیمار پس از گذشت ماهها از درمان ریشه همچنان احساس درد می کند یا علائم عدم موفقیت کامل درمان در عکس رادیوگرافی توسط دندانپزشک مشاهده می شود.
در این مواقع یکی از راه های درمانی درمان  ریشه است تا بتوان از کشیده شدن دندان پیشگیری کرد.
درمان مجدد ریشه کار بسیار سخت و پر زحمتی برای دندانپزشک شما خواهد بود در حالی که تقریبا هیچ دردی برای شما ندارد زیرا قبلا اغلب اعصاب دندان شما خارج شده اند.