چرا هزینه های دندانپزشکی بالاست ؟

به یاد داشته باشید هزینه های درمان دندانپزشکی در کشور ما نسبت به کشورهای صنعتی و حتی همسایگان ما بسیار پائین تر است به همین دلیل بسیاری از هموطنان ما که خارج از کشور زندگی می کنند در زمان مسافرت به ایران از فرصت استفاده می کنند و درمانهای دندانپزشکی خود را با هزینه های ریالی انجام می دهند.
با این حال درمان ها با کیفیتی ارائه می شود که قابل رقابت با کشورهای پیشرفته وبسیار بالاتر از کشورهای همسایه است.
در هر صورت انجام هر نوع درمانی بدون حمایت سازمان های بیمه گر برای اکثر اقشار جامعه سنگین است.