سن معاینه دندانپزشک برای کودک

سن معاینه : بهترین زمان برای اولین ویزیت شش ماهگی است وقتی که اولین دندانها شروع به رویش می کنند.
در صورتی که تا 12 ماهگی رویش پیدا نکرد حتما باید به دندانپزشک مراجعه شود. ذکر این نکته الزامی ست که از زمانی که اولین دندانها در دهان کودک مشاهده شد مسواک زدن الزامی است.

سن معاینه