عصب کشی یا درمان ریشه به چه معناست؟

عصب کشی ، درصورتی که عفونت به داخل دندان راه یابد آنتی بیوتیک ها قادر به درمان آن نمی باشند و باید میکروبها به طریق فیزیکی از داخل دهان خارج شوند و با ماده مناسب داخل کانال دندانی پر شود.
به این فرایند در اصطلاح عصب کشی یا درمان ریشه گویند.