علت درد دندان چیست؟

درد دندان . دندان یک نسج زنده بدن انسان است.
برغم تصور کلی که آن را یک بافت سخت و بی جان تصور می کنند دندان مانند سایر اعضای بدن زنده و دارای خون رسانی وحس می باشد. به طور کلی دندان از دو قسمت تشکیل شده است یک پوسته سخت و محکم در بیرون که آن را می بینیم و یک قسمت درونی دارای رگ خونی و عصب که دیده نمی شود.
وقتی که دندانی پوسیده می شود در ابتدا نسج سخت درگیر می شود در صورتی که درمان مناسب انجام نشود پوسیدگی دندان ادامه می یابد و از سطح به طرف عمق جایی که عروق و اعصاب دندان حضور دارند پیشرفت می نماید.

پوسیدگی در مراحل اول دردی ندارد و فقط طی معاینه دقیق توسط دندانپزشک قابل کشف است. ودر صورتی که در همین مراحل ابتدایی تشخیص داده شود درمان آن بسیار راحت تر وکم هزینه خواهد بود وشانس آسیب دیدن عروق واعصاب دندان کاهش می یابد به همین دلیل توصیه می شود جهت بررسی وضعیت دندانها ولثه خود هر شش ماه یکبار به دندانپزشک مراجعه نمائید تا هم دندانهای سالمتری داشته باشید وهم هزینه های درمانتان کاهش یابد.

در صورتی که پوسیدگی های اولیه درمان نشود عمیق تر می گردد. در این مرحله بیمار ممکن است علایمی از قبیل تیر کشیدن دندانها و درد گذرا را به دنبال خوردن آب سرد تجربه نماید که به خودی خود برطرف می شود علت درد در این مرحله نزدیک بودن پوسیدگی به عروق واعصاب داخل دندان می باشد.در این مرحله نیز مانند پوسیدگی های اولیه معمولا حیات دندان به خطر نمی افتد وبا درمان ترمیمی مناسب می توان پوسیدگی را کنترل کرد. اما برعکس حالت اول ،که تنها بخش کوچکی از ساختار دندان دچار پوسیدگی شده در این حالت پوسیدگی بخش بزرگتری از دندان را تخریب کرده است.

در صورتی که به علایم اولیه پوسیدگی بی توجه باشید پوسیدگی گسترش می یابد و باعث التهاب در عروق واعصاب داخلی دندان می گردد.

علایم شایع که در این مرحله با آن روبرو می شوید درد خود به خودی دندان ،درد به دنبال نوشیدن آب سرد وگرم، درد به دنبال جویدن ودرد گنگ تیز وشدید که که با فعالیت روزانه شما تداخل می نماید.
متاسفانه اغلب بیماران تنها در این مرحله به دنبال درمان دندانهای خود می روند که هم قسمت وسیعی از دندان تخریب شده است وهم به احتمال زیاد حیات دندان به خطر می افتد.

در این مرحله دندانپزشک پس از معاینه چندین راه درمانی را با توجه به وضعیت فرد ودندان در نظر می گیرد که شامل موارد زیر است:

-برداشتن پوسیدگی وبررسی وضعیت در روزها وهفته های آینده
-درمان ریشه وترمیم دندان
-درمان ریشه وقرار دادن روکش روی آن
-کشیدن دندان

اگر دچار دندان درد هستید به صورت خودسرانه از آنتی بیوتیک استفاده ننمائید زیرا برای درمان این وضعیت مناسب نیست؛ چون علت درد دندان هجوم و گسترش میکروب به بافت دندان است جایی که آنتی بیوتیک نمی تواند نفوذ نماید تا تاثیر ضد میکروبی خود را اعمال کند بنابر این درمان قطعی فقط و فقط خارج کردن بار میکروبی داخل دندان با استفاده از روش مناسب توسط دندانپزشک است.