لمینیت چیست؟

 یکی از درمانهای زیبایی در دندانپزشکی استفاده از لمینیت است.
در این درمان که معمولا برای دندانهای پیشین انجام می شود ابتدا میزان کمی از سطح دندان به وسیله فرز مخصوص برداشته می شود سپس یک پوسته نازک از جنس پرسلن روی دندان چسبانده می شود که ظاهر بسیار زیبایی به دندانها می دهد.

توجه نمائید این درمان بهتر است برای کسانی که واقعا دچار مشکل زیبایی هستند انجام شود زیرا هر درمانی هر چقدر هم با دقت و صحیح انجام شده باشد معایب خاص خود را دارد.