لیزر در دندانپزشکی چه استفاده ای دارد؟

لیزر در دندانپزشکی در واقع یک نوع نور متمرکز است که به دلیل یکنواختی بالا خود دارای حجم زیادی از انرژی است از این انرژی می توان برای برش بافت های سخت و نرم استفاده نمود. لیزر در زمینه های زیر در دندانپزشکی کاربرد دارد.

کمک در ضدعفونی نمودن داخل کانال در زمان درمانهای ریشه دندان، داخل بافت لثه در جرمگیری، و داخل حفره پوسیدگی در پر کردن دندان.
تراش بافت سخت، برش بافت نرم در جراحی های لثه و برداشت ضایعات خونریزی دهنده.
یکی از مزیت های مهم لیزر کنترل خونریزی و کاهش نیاز به بخیه بافت پس از جراحی است.