پر کردن نقره ای بهتر است یا همرنگ دندان؟

پر کردن نقره ای ، از مواد مختلفی جهت بازسازی بخشهای از دست رفته دندان استفاده می شود که لزومی به توضیح آنها در اینجا وجود ندارد با این حال دو ماده شایعی که از آنها استفاده می شود یکی پرکردگی نقره ای یا آمالگام است که سالیان سال به عنوان ماده ترمیمی مناسب کارایی خود را ثابت کرده است و دیگری مواد همرنگ دندان یا کامپوزیت است که مزیت اصلی آن همرنگ بودن آن با دندانهای مجاور و زیبایی بیشتر آن است.
امروزه با پیشرفت هایی که در تولید مواد پرکردگی همرنگ دندان به وجود آمده می توان ادعا کرد از نظر طول عمر وکارایی چه پرکردگی نقره ای و چه پرکردگی همرنگ دندان موفقیت بالایی را نشان می دهند.

با این حال بهتر است جاهایی که حین صحبت کردن و لبخند زدن دیده می شوند از نوع همرنگ دندان و در سایر موارد از نوع نقره ای که استحکام بالاتری دارد استفاده نمود.
هر دو ماده یاد شده بی ضرر بوده و تاکنون اثر سوء آنها روی سلامت عمومی بدن به اثبات نرسیده است.

پر کردن نقره ای