چرا باید مسواک بزنیم

چرا باید مسواک بزنیم : دندانها یکی از زیباترین ودر عین حال پیچیده ترین اعضای بدن هستندکه نقش مهمی در زیبایی،صحبت کردن وجویدن دارند.

با تغییر شرایط زندگی انسان وعادات غذایی واستفاده روز افزون از رژیم غذایی نرم و مواد حاوی قند بالا دندانها از اولین اعضای بدن هستند که برای حفظ سلامتی وکارایی خود دچار مشکل شده اند.امروزه دندانها بدون محافظت وتوجه خاص صاحبان خود عمر چندان درازی نخواهند داشت.

در حفره دهان هر یک از ما تعداد بسیار زیادی میکرو ارگانیسمهای مختلف مانند باکتری،قارچ وویروسها حضور دارند وبسیاری از انها قادرند به سطح دندانها متصل شوند وتکثیر یابند.

این دسته از میکروارگانیسمها با استفاده از مواد غذایی که ما در طی روز استفاده می کنیم زندگی، تولید مثل و فعالیت می کنند و در صورتی که به حال خود رها شوند تعدادشان بیشتر و فعالیت تخریبیشان شدیدتر خواهد شد.

به دنبال حضور این باکتری روی دندان مواد از آنها آزاد می شود که قادرند نسج سخت مینای دندان را که سخت ترین ماده در بدن انسان است تخریب نموده وکم کم محل زندگی خود را در سطح دندان و سطوح داخلی تر آن گسترش دهند.در اصطلاح به تخریب نسج سخت دندان به دنبال فعالیت میکرو ارگانیسم ها پوسیدگی گفته می شود.

یکی از راههای جلوگیری از پوسیده شدن دندانها بر هم زدن اتصال میکرو ارگانیسم ها به سطح دندان وبه عبارت ساده تر تمیز کردن دندانهاست.

راحت ترین ومهمترین راه تمیز کردن دندان مسواک زدن است که با تمیز کردن سطح دندان جلوی فعالیت تخریبی میکرو ارگانیسم ها را می گیرد واز پوسیده شدن دندان جلوگیری می کند.

چرا باید مسواک بزنیم